Eteläisen Saimaan kalatalousalueen vuoden 2024 yleiskokous

4.4.2024

Eteläisen Saimaan kalatalousalue Ry:n vuoden 2024 yleiskokous pidetään 24.4 klo 17.30 Kehruuhuoneella, Kristiinankatu 20, 53900 Lappeenranta. Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään kalatalousalueen sääntömääräiset (kalastuslain 26§ mukaiset) sekä muut yleiskokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi kokouksessa päätetään omistajakorvauksien ja yhteisaluelupatulojen jakoperusteet vuoden 2023 kertymästä sekä yhteislupa-alueiden lupamyynti sekä niiden hinnat.

Yleiskokouksen pöytäkirja on nähtävillä kalatalousalueen internettisivuilla (www.etelaisen-saimaan-kalatalousalue.fi) sen tarkastuksen jälkeen viimeistään 10.5.2024 alkaen ja vähintään 31.12.2024 asti. pöytäkirjan liitteeksi lisätään oikaisuvaatimusosoitus.

4.4.2024

Eteläisen Saimaan kalatalousalueen hallitus