Postituslistalle liittyminen ja yhteystietojen ilmoituslomake

Tällä lomakkeella voit liittyä kalatalousalueen yleiselle postituslistalle. Saatte tämän jälkeen tietoa käynnissä olevista hankkeista ja muista tapahtumista. Postituslistalle liittyminen on täysin vapaaehtoista. 

HUOM! Voit myös ilmoittaa kalastusalueen yhteystiedot tällä lomakkeella. Ilmoita etunimeksi osakaskunnan nimi tai kiinteistötunnus. Etunimi -kenttään kirjoitat osakaskunnan nimen ja sukunimi -kenttään oman etu- ja sukunimesi. 

Huom! Tämä hakemuslomake ei siis ole varsinainen jäsenhakemus vaan kyseessä liittymispyyntö kalatalousalueen postituslistalle yleistä tiedottamista varten. 

Kalatalousalueen varsinaisia jäseniä ovat siis alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt sekä erityisperusteisten kalastusetuuksien haltijat.

Rekisteröidyillä alueellisilla yhdistyksillä, joiden tarkoituksena on ympäristön- tai luonnonsuojelun edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kalatalousalue toimii on kalatalousalueen yleiskokouksessa oikeus yhteen edustajaan, jolla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.