Käyttö- ja hoitosuunnitelma 2021

Eteläisen Saimaan kalatalousalueen hallituksen esitys alueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi ylimääräisen yleiskokouksen päätettäväksi 1.12.2021. Hallituksen esityksessä käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi hallitus on kokouksessaan 23.11.2021 huomioinut osakakuntien käyttö- ja hoitosuunnitelmasta jättämät kommentit tarpeelliseksi katsomiltaan osilta.

Eteläisen Saimaan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman luonnos on julkaistu. Osakaskunnilla ja ym. keitä asia koskeen on mahdollisuus kommentoida luonnosta 15.11.2021 mennessä toiminnanjohtajalle tai hallituksen jäsenelle. 14.10.2021 pidetyn kalatalousalueen yleiskokouksen jälkeen eri tahojen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella on kokouksessa esitettyä KHS muutettu otsikko 8.2.4 osalta ( mm. muutettu otsikko suosituksista pyydysyksiköinistä ja niiden hinnoista), otsikko 10. omistajakorvauksien jako, lisätty perusteluja omistajakorvausten jakoperusteiksi, otsikko 3.1.1, 8.2 ja 12 lisätty tekstiä täplärapujen osalta.

Suur-Saimaan tietoutta

Pien-Saimaan asiakirjoja

Vuoksen tutkimuksia