Kokousasiat

Eteläisen Saimaan kalatalousalueen vuoden 2023 sääntömääräisen yleiskokouksen kokouspöytäkirja on julkaistu 3.5.2023. Kokouspöytäkirja on luettavissa tiedotteet linkin alta.

Eteläisen Saimaan kalatalousalueen yleiskokous pidetään 26.4.2023 klo 17.30 Imatran kylpylä, Purjekuja 2, 55420 Imatra, Ukonniemisali. Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään kalatalousalueen sääntömääräiset (6§ mukaiset) sekä muut yleiskokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi kokouksessa päätetään omistajakorvauksien ja yhteisaluelupatulojen jakoperusteet vuoden 2022 kertymästä sekä yhteislupa-alueiden lupamyynti sekä niiden hinnat.

Yleiskokouksen pöytäkirja on nähtävillä kalatalousalueen internettisivuilla (www.etelaisen-saimaan-kalatalousalue.fi) sen tarkastuksen jälkeen viimeistään 10.5.2023 alkaen ja vähintään 31.12.2023 asti. Pöytäkirjan liitteeksi lisätään oikaisuvaatimusosoitus. 

4.4.2023 

Eteläisen Saimaan kalatalousalueen hallitus.

Eteläisen Saimaan kalatalousalueen vuoden 2022 sääntömääräisen yleiskokouksen kokouspöytäkirja on julkaistu 6.5.2022. Kokouspöytäkirja on luettavissa tiedotteet linkin alta.

Kalatalousalueen yleiskokous pidetään 28.4.2022 klo 17.30 Kehruuhuoneella, Kristiinankatu 20, 53900 Lappeenranta. Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään kalatalousalueen sääntömääräiset (6§ mukaiset) sekä muut yleiskokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi kokouksessa päätetään omistajakorvauksien ja yhteisaluelupatulojen jakoperusteet vuoden 2021 kertymästä sekä yhteislupa-alueiden lupamyynti sekä niiden hinnat.

Yleiskokouksen pöytäkirja on nähtävillä kalatalousalueen internettisivuilla (www.etelaisen-saimaan-kalatalousalue.fi) sen tarkastuksen jälkeen viimeistään 9.5.2022 alkaen ja vähintään 31.12.2022 asti. Pöytäkirjan liitteeksi lisätään oikaisuvaatimusosoitus. 

7.4.2022 

Eteläisen Saimaan kalatalousalueen hallitus.

Eteläisen Saimaan kalatalousalueen 24.2.2022 pidetyn  ylimääräisen yleiskokouksen pöytäkirja on julkaistu 7.2.2022. Pöytäkirja on luettavissa tiedotteet linkin alta.

Eteläisen Saimaan kalatalousalueen ylimääräinen yleiskokous pidetään 24.2.2022 klo 18.00 Imatran Kylpylällä, Ukonniemi kokoustila, Purjekuja 2, 55420 Imatra. Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Kokouksessa käsitellään kalatalousalueen ylimääräisen yleiskokouksen 1.12.2021 päätöksestä jätettyä oikaisuvaatimusta, koskien kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymistä.

Yleiskokouksen pöytäkirja on nähtävillä kalatalousalueen internettisivuilla (www.etelaisen-saimaan-kalatalousalue.fi) sen tarkastuksen jälkeen viimeistään 10.3.2022 alkaen ja vähintään 30.9.2022 asti. Pöytäkirjan liitteeksi lisätään valitusosoitusohjeistus hallinto-oikeuteen. 

7.2.2022 

Eteläisen Saimaan kalatalousalueen hallitus.

Eteläisen Saimaan kalatalousalueen ylimääräisen yleiskokouksen 1.12.2021 pöytäkirja on julkaistus 8.12.2021. Pöytäkirja on luettavissa tiedotteet linkin alta.


Kalatalousalueen ylimääräinen yleiskokous pidetään 1.12 klo 17.00 Imatran Kylpylällä, Ukonniemi kokoustila, Purjekuja 2, 55420 Imatra. Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu klo 16.15 alkaen.

Kokouksessa päätetään Eteläisen Saimaan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyminen sekä omistajakorvauksien jaon päätöskäytäntö ennen käyttö- ja hoitosuunnitelman voimaan astumista.

Yleiskokouksen pöytäkirja on nähtävillä kalatalousalueen internettisivuilla (www.etelaisen-saimaan-kalatalousalue.fi) sen tarkastuksen jälkeen viimeistään 9.12 alkaen ja vähintään 1.4.2022 asti. Pöytäkirjan liitteeksi lisätään oikaisuvaatimusosoitus. 

16.11.2021 

Eteläisen Saimaan kalatalousalueen hallitus.

Eteläisen Saimaan kalatalousalueen yleiskokous 2021

14.10.2021 pidetyn yleiskokouksen pöytäkirja on luettavissa tiedotteet linkin alta.

Eteläisen Saimaan Kalatalousalueen vuoden 2021 yleiskokous pidetään 14.10 klo 17.00 Kehruuhuoneella, Kristiinankatu 20, 53900 Lappeenranta. Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen.

Kokouksessa käsitellään kalatalousalueen sääntömääräiset sekä muut yleiskokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi kokouksessa esitellään käyttö- ja hoitosuunnitelma-luonnos ja se julkaistaan vesialueen omistajille ym. asianosaisille kommentoitavaksi. Huom! tässä kokouksessa ei päätetä kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksymisestä, vaan hyväksymiskokous pidetään erikseen koolle kutsuttuna marraskuun aikana.

Yleiskokouksen pöytäkirja on nähtävillä kalatalousalueen internettisivuilla (www.etelaisen-saimaan-kalatalousalue.fi) sen tarkastuksen jälkeen viimeistään 22.10 alkaen ja vähintään 31.12.2021 asti. Pöytäkirjan liitteeksi lisätään oikaisuvaatimusosoitus. 

24.9.2021 

Eteläisen Saimaan kalatalousalueen hallitus.