Istutukset

Voimassa olevan kalastuslain mukaisesti tulee kaikki istutukset merkitä sähköiseen istutusrekisteriin SÄHI-järjestelmään. SÄHI- sovelluksen kautta ilmoitetaan kalanistutustiedot istutusrekisteriin. Sovelluksen kautta pääsee myös hakemaan raportteja toteutuneista istutuksista. Sovellus löytyy osoitteessa https://kala-asiointi.mmm.fi palveluun kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla. Järjestelmän käyttöohjeistus löytyy SÄHI-sovelluksen sisältä.

Pääsääntöisesti kalatalousalueiden ja Kalatalouskeskuksien toteuttamat istutukset kirjataan järjestelmään näiden tahojen toimesta. Osakaskuntien omatoimiset istutukset tulee osakaskuntien itse kirjata järjestelmään.