Eteläisen Saimaan kalatalousalueen ylimääräisen yleiskokouksen pöytäkirja 1.12.2021 on julkaistu

8.12.2021

Eteläisen Saimaan kalatalousalueen ylimääräisen yleiskokouksen 1.12.2021 pöytäkirja on julkaistu 8.12.2021  yhdistyksen sivuilla. 

Tiedoksisaanti yleiskokouksen päätöksestä katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä päivänä pöytäkirjan julkaisemisesta yhdistyksen kotisivuilla.