Eteläisen Saimaan kalatalousalueen vuoden 2022 yleiskokous

7.4.2022

Kalatalousalueen yleiskokous pidetään 28.4.2022 klo 17.30 Kehruuhuoneella, Kristiinankatu 20, 53900 Lappeenranta. Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään kalatalousalueen sääntömääräiset (6§ mukaiset) sekä muut yleiskokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi kokouksessa päätetään omistajakorvauksien ja yhteisaluelupatulojen jakoperusteet vuoden 2021 kertymästä sekä yhteislupa-alueiden lupamyynti sekä niiden hinnat.

Yleiskokouksen pöytäkirja on nähtävillä kalatalousalueen internettisivuilla (www.etelaisen-saimaan-kalatalousalue.fi) sen tarkastuksen jälkeen viimeistään 9.5.2022 alkaen ja vähintään 31.12.2022 asti. Pöytäkirjan liitteeksi lisätään oikaisuvaatimusosoitus. 

7.4.2022 

Eteläisen Saimaan kalatalousalueen hallitus.