ETELÄISEN SAIMAAN KALATALOUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA LÄNTISEN PIEN-SAIMAAN VESIALUEELLA

10.12.2019

Aika:            Torstaina 19.12.2019, klo 14:00 alkaen.

Paikka:        Lappeenrannan kaupungintalo, 2. kerros, kokoushuone Sorjonen (ns. lautakunnan huone)

Aiheet          

1) Kokouksen avaus ja kahvit

2) VEALO esittäytyy (www.vesialueomistajat.fi)

3) Pien-Saimaan Suojeluyhdistys esittäytyy (www.pien-saimaan-suojeluyhdistys.fi)

4) Käyttö- ja hoitosuunnitelma Pien-Saimaalla.

- Käydään keskustelua mitä suunnitelmalta odotetaan ja miten vesialueen omistajat voivat vaikuttaa suunnitelman laatimiseen.

- Eteläisen Saimaan kalatalousalueen hallitus valitsi Jarmo Fennanderin yhteyshenkilöksi Pien-Saimaan osalta (jarmo.fennander@gmail.com) .

- Eteläisen Saimaan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma laaditaan Pien-Saimaan, Suur-Saimaan ja Vuoksen osalta omina kokonaisuuksina.

5) Yhteislupamyynti Pien-Saimaalla

- Vanhat ns. selvittelysopimukset, joilla osakaskunnat ja vesialueen omistajat ovat siirtäneet lupamyynnin kalastusalueen hoidettavaksi, olisi hyvä käsitellä uudestaan osakaskuntien seuraavassa yleiskokouksessa.

- Koska kalastuksen järjestämistä koskevien tehtävien siirto perustuu suoraan kalastuslakiin ja se velvoittaa kalatalousaluetta lähtökohtaisesti ottamaan vastaan tehtävät, voidaan tehtävät siirtää esim. osakaskunnan yleiskokouksen päätöksellä. Tarvittaessa tehtävien siirrosta laaditaan erillinen selvittelysopimus.

Asioita joita kannattaa pohtia etukäteen:

a)    vesialueiden kiinteistötunnukset, onko tiedossa.

b)    tehtävien voimassaoloaika /toistaiseksi /määräaikainen

c)    kalastuslupien myynti, eli millaisia lupia saa myydä

d)    kalastuslupien hinnoittelusta päättäminen

e)    lupatulojen tilitys tai jättö kalatalousalueelle

f)     lupatulojen käytöstä päättäminen

g)    kalastuksen valvonta

h)   kalastuskilpailujen järjestäminen

i)     muut asiat?