Hallinto-oikeuden päätös

22.2.2022

Itä-Suomen hallinto-oikeus on tehnyt päätöksen koskien Korpijärvi-Kuolimo kalatalousalueen ylimääräisen yleiskokouksen päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta.  Valitus liittyi Korpijärvi-Kuolimon kalatalousalueen ylimääräisen yleiskokouksen tekemään päätökseen jättää tutkimatta kalatalousalueen yleiskokoukselle osoitettu oikaisuvaatimus kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman  käsittelystä ja toimeenpanosta.

HUOM!

Hallinto-oikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen, vaan siihen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.