Kalatalousalueen yleiskokous

7.4.2021

Koronatilanteesta johtuvien kokoontumisrajoituksien, terveydellisten riskien sekä näistä aiheutuneiden aikataulullisten seikkojen vuoksi kalatalousalueen yleiskokousta emme voi järjestää sääntöjen mukaisesti huhtikuun loppuun mennessä.

Oikeusministeriössä on parhaillaan valmisteltavana lakimuutos, joka sallisi yhteisöjen kevätkokousten lykkäämisen niin, että ne pidetään 30.9.2021 mennessä. 

Tämän lisäksi yhteisön hallitus voi  lykätä kokousta tai yhdistää kevät- ja syyskokoukset. Päätöksen on perustuttava kokonaisarviointiin, jossa on otettava huomioon yhteisön yhtiöjärjestys tai säännöt päätettävistä asioista, osakas- tai jäsenkunnan terveydensuojelutarpeet sekä se, voiko lykkäyksestä aiheutua vahinkoa yhteisölle tai sen osakkeenomistajille tai jäsenille (ks. LaVL 2/2020 vp, s. 4 ja HE 117/2020 vp). Yleensä lykkäys tai kokousten yhdistäminen ei vaikuta päätösten pätevyyteen.  

Mikäli valmisteilla oleva lakimuutos ei tule mahdollistamaan yleiskokouksen siirtoa, tulee kalatalousalueen hallitus tekemään päätöksen yleiskokouksen lykkäämisestä yllä olevan mahdollisuuden perusteella.

Yleiskokouksen ajankohta ilmoitetaan sääntöjen mukaisesti mm. näillä kotisivuilla.